Frivillig

Har du lyst til å hjelpe oss skape gåsehudfølelse på Spiralen?

I år som i fjor har Toppen av Drammen behov for frivillig på årets festival. 

Oppgavene er mange og består i alt fra rigg, bar, rydd, dekor, vakthold, smilepatrulje med mer. 

Kunne du vært interessert i å være en del av laget? 
Ta kontakt på mail: joakim@toppenavdrammen.no.

Vi har behov for frivillige torsdag 9., fredag 10. og lørdag 11.juni.