Smittevern

Nasjonale retningslinjer følges

I år som i fjor tar Toppen av Drammen smittevern på det største alvor og følger nasjonale retningslinjer for gjennomføring i covid-19 tilpassede rammer.

Pr nu er det ingen nasjonale eller lokale forskrifter verken vi eller dere som publikum må forholde dere til. Men! Skulle det komme en ny smittebølge og dertil egnete anbefalinger, råd og pålegg vil festivalen følge disse til punkt og prikke.

Alle skal føle seg trygge på Toppen av Drammen og vi ønsker å sikre at absolutt alle i publikum får en god festivalopplevelse.

Er du syk anbefaler vi at du holder deg hjemme. Ellers er det lurt og være lurt, smart og være smart og hyggelig å være hyggelig. Vask hender, ta vare på hverandre og vær en kul medfestivalgjenger.