Smittevern

Nasjonale retningslinjer følges

Toppen av Drammen tar smittevern på det største alvor og følger nasjonale retningslinjer for gjennomføring i covid-19 tilpassede rammer.

Alle skal føle seg trygge på festivalen og følgende tiltak vil gjennomføres for å sikre en god festivalopplevelse for publikum:


  • Faste tilviste sitteplasser på festivalområdet

  • Bordservering av all mat og drikke

  • Bestilling fra bord via egen tilpasset betalingsapp

  • 1-metersregelen overholdes, også internt på bordene

  • Ekstra innleide toaletter for å unngå kø

  • Antibac på alle bord

  • Påbud om bruk av munnbind ved ferdsel på området

  • Innleid vakthold for å sikre at tiltak følges